Cenník


Cena za poskytované služby je stanovená individuálne s ohľadom na rozmanitosť podnikateľských činností a požiadavky jednotlivých klientov. Po dôkladnej konzultácii s klientom je cena stanovená na mieru.   

Pre zaslanie nezáväznej cenovej ponuky ma neváhajte kontaktovať telefonicky, emailom alebo cez kontaktný formulár.

Účtovníctvo:

V cene za vedenie účtovníctva je zahrnuté kompletné vedenie účtovníctva, vypracovanie a odoslanie daňového priznania a kontrolného výkazu pre DPH, vypracovanie a odoslanie súhrnného výkazu, bežné administratívne práce, štatistické výkazy, komunikácia so štátnymi inštitúciami, spracovanie ročnej uzávierky a daňového priznania k dani z príjmov. Pre pravidelne platiacich klientov je v cene zahrnuté aj poradenstvo.

Mzdové účtovníctvo a personalistika:

V cene za vedenie mzdového účtovníctva je zahrnuté kompletné spracovanie miezd, komunikácia so štátnymi inštitúciami, plnenie všetkých povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona.Cenník pre jednorazové poskytnutie služieb platný od 1.6.2021.

Kontaktný formulár