Cenník


Cena za poskytované služby je stanovená individuálne s ohľadom na rozmanitosť podnikateľských činností a požiadavky jednotlivých klientov. Nižšie uvedené ceny sú orientačné. 

Účtovníctvo:

V cene za vedenie účtovníctva je zahrnuté kompletné vedenie účtovníctva, vypracovanie a odoslanie daňového priznania a kontrolného výkazu        pre DPH, vypracovanie a odoslanie súhrnného výkazu, administratívne práce, komunikácia so štátnymi inštitúciami, spracovanie ročnej uzávierky    a daňového priznania k dani z príjmov. Pre pravidelne platiacich klientov je v cene zahrnuté aj poradenstvo.


Mzdové účtovníctvo a personalistika:

V cene za vedenie mzdového účtovníctva je zahrnuté kompletné spracovanie miezd, komunikácia so štátnymi inštitúciami, plnenie všetkých povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona.


Pre zaslanie nezáväznej cenovej ponuky ma neváhajte kontaktovať telefonicky, emailom alebo cez kontaktný formulár.

Kontaktujte nás