Pojem mikro účtovná jednotka sa ako veľkostný typ účtovnej jednotky zaviedol do účtovníckej praxe novelou zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve s účinnosťou odo dňa 1. januára 2015. Aké sú jej výhody?

Čítajte viac