VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
SPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ
PRE PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY

O mne 

Ku každému svojmu klientovi pristupujem s ohľadom na jeho individuálne požiadavky a rozsah poskytovaných služieb závisí od druhu podnikateľskej činnosti a vzájomnej dohody s klientom. Nemusíte sa báť prekvapení na konci roka alebo tesne pred termínom. O priebežnom stave Vášho účtovníctva Vás budem informovať v priebehu roka vo vopred dohodnutých termínoch. 

Doklady doručíte osobne, poštou alebo elektronicky a daňové priznanie a účtovnú závierku zostavím v dostatočnom predstihu.  

Som autorkou odborných článkov na portáloch   www.podnikatelskecentrum.sk   a   www.daneauctovnictvo.sk.


Máte nejaké otázky, pripomienky alebo sa zaujímate o cenovú ponuku? Neváhajte ma kontaktovať

Účtovníctvo a mzdy

Komplexné účtovnícke služby spočívajúce v najmä v kontrole formálnej správnosti účtovných dokladov, zaúčtovaní dokladov do účtovných kníh, vykonaní účtovnej závierky na konci účtovného obdobia (vykonanie všetkých uzávierkových operácií dostatočne včas, aby ste mali skorý prehľad o stave Vášho účtovníctva), kompletné spracovanie mzdovej agendy a mzdové účtovníctvo, komunikácia s úradmi.

Dane

V rámci zákonných možností Vám navrhnem riešenia v oblasti daňovej optimalizácie.
V súlade s platnou legislatívou vypracujem a odošlem daňové priznania v závislosti od rozsahu vašej činnosti (daň z príjmov fyzickej osoby, daň z príjmov právnickej osoby, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, miestne dane).

Cenník

Cena za poskytované služby je stanovená individuálne s ohľadom na rozmanitosť podnikateľských činností a požiadavky jednotlivých klientov. Po dôkladnej konzultácii s klientom je cena stanovená na mieru.   

Pre zaslanie nezáväznej cenovej ponuky ma neváhajte kontaktovať telefonicky, emailom alebo cez kontaktný formulár.

Účtovníctvo:

V cene za vedenie účtovníctva je zahrnuté kompletné vedenie účtovníctva, vypracovanie a odoslanie daňového priznania a kontrolného výkazu pre DPH, vypracovanie a odoslanie súhrnného výkazu, bežné administratívne práce, štatistické výkazy, komunikácia so štátnymi inštitúciami, spracovanie ročnej uzávierky a daňového priznania k dani z príjmov. Pre pravidelne platiacich klientov je v cene zahrnuté aj poradenstvo.

Mzdové účtovníctvo a personalistika:

V cene za vedenie mzdového účtovníctva je zahrnuté kompletné spracovanie miezd, komunikácia so štátnymi inštitúciami, plnenie všetkých povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona.