VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
SPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ
PORADENSTVO
PRE PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY

O mne 

Ku každému svojmu klientovi pristupujem s ohľadom na jeho individuálne požiadavky a rozsah poskytovaných služieb závisí od druhu podnikateľskej činnosti a vzájomnej dohody s klientom. Nemusíte sa báť prekvapení na konci roka alebo tesne pred termínom. O priebežnom stave Vášho účtovníctva Vás budem informovať v priebehu roka vo vopred dohodnutých termínoch. 

Doklady doručíte osobne, poštou alebo elektronicky a daňové priznanie a účtovnú závierku zostavím v dostatočnom predstihu.  

Som autorkou odborných článkov na portáloch   www.podnikatelskecentrum.sk   a   www.daneauctovnictvo.sk.


Máte nejaké otázky, pripomienky alebo sa zaujímate o cenovú ponuku? Neváhajte ma kontaktovať

Účtovníctvo a mzdy

Komplexné účtovnícke služby spočívajúce v najmä v kontrole formálnej správnosti účtovných dokladov, zaúčtovaní dokladov do účtovných kníh, vykonaní účtovnej závierky na konci účtovného obdobia (vykonanie všetkých uzávierkových operácií dostatočne včas, aby ste mali skorý prehľad o stave Vášho účtovníctva), kompletné spracovanie mzdovej agendy a mzdové účtovníctvo, komunikácia s úradmi.

Dane

V rámci zákonných možností Vám navrhnem riešenia v oblasti daňovej optimalizácie.
V súlade s platnou legislatívou vypracujem a odošlem daňové priznania v závislosti od rozsahu vašej činnosti (daň z príjmov fyzickej osoby, daň z príjmov právnickej osoby, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, miestne dane).

Poradenstvo

Poradenstvo pre podnikateľské aj nepodnikateľské subjekty, neziskové organizácie, napr. ak sa potrebujete poradiť v začiatkoch svojej podnikateľskej činnosti alebo už podnikáte nejaký čas a potrebujete si ujasniť niektoré problematické otázky, alebo ste fyzická osoba - občan a nie ste si istý Vašimi daňovými povinnosťami.