KOMPLEXNé
ÚČTOVnícke SLUŽBY

  SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA V PREDSTIHU

ČO POnúkam

  • Jednoduché účtovníctvo
  • Podvojné účtovníctvo
  • Mzdové účtovníctvo a personalistika
  • Spracovanie daní 
  • Ročná uzávierka
  • Poradenstvo
  • Sledovanie legislatívnych zmien